© 2003-2017 ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas