Naujienos

Atgal
 Atgal

Atrinkti ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo darbai

Įkelta 2019-02-28
Skelbiame vertinimo komisijos atrinktų darbų, kurie bus pristatomi balandžio 3–5 d. baigiamajame etape, sąrašą:


·        Spausdintuvo dažų toksinio poveikio tyrimas modelinėse sistemose in vitro

·        Augalų sėklų aktyvavimas, apšvitinant sėklų paviršius plazmoje ir sudarant magnio klasterius ant paviršiaus

·        Paieška kitokios nei mediena žaliavos popieriaus gamybai

·        Ar chlorofilas gali būti taršos bioindikatorius?

·        Avalynės įtakos dinaminiams pėdos atramos jėgų pokyčiams tyrimas ir jo reikšmė pėdos vystymosi korekcijai

·        Motinos ir dukros santykiai lietuvių liaudies dainose ir šiandieninėje visuomenėje

·        Sintetinių audinių atpažinimas ir jų dažymas naudojant natūralias medžiagas

·        Apynių ekstrakto pritaikymas bioskaidžių pakuočių pramonėje

·        Bulvių stiebagumbių kokybinių ir kiekybinių rodiklių priklausomybės nuo sandėliavimo sąlygų tyrimas

·        Pelkinės vingiorykštės ir santykinio oro drėgnumo įtaka sandėliuojamų obuolių kokybiniams ir kiekybiniams rodikliams bei mikrobiologiniai tyrimai

·        Kuršių marių vandens užterštumo įtaka eutrofikacijai

·        Antibakterinių medžiagų  efektyvumo tyrimas

·        Paslaugos trikdymo atakų filtras, pagrįstas prižiūrimojo mokymosi  algoritmu

·        Viduląstelinio kvėpavimo skirtumai profesionaliai (krepšinį) sportuojančių  ir nesportuojančių 2000–2001 m. gimusių žmonių organizme

·        Veganiškų kokteilių poveikis skrandžio pH ir jo mikroorganizmams

·        Aktyviai sportuojančių asmenų kūno terminės išraiškos ypatumų tyrimas, siejant juos su buvusiomis ir esančiomis sporto  traumų pasekmėmis

·        Kvazarų evoliucijos modelio sukūrimas

·        Kiaulės nugaros salos kolonijiniai paukščiai ir jų migracijos keliai

·        Biokuro pelenų su cementu ir nuotekų dumblu panaudojimas

·        Sėjamosios salotos fotofiziologinis atsakas į kekerinio puvinio patogenezę šviesos poveikyje

·        Aromatinių augalų sėklų ekstraktų poveikis patogenui Botrytis Cinerea

·        Probiotikas probioagro žieminių rapsų Brassica Napus Hornet augimo ir jų atsparumo šalčiui stimuliatorius

·        Dirvinės karpažolės (Euphorbia helioscopia) ekstrakto fungicidinis poveikis medieną ardantiems mikrogrybams

·        Biologiniame vandens valyme naudojamų mikroorganizmų poveikis Fusarium spp. mikrogrybui in vitro

·        Skirtingose mitybinėse terpėse auginamo pelėsio Cladosporium cladosporioides augimo spartos bei spalvos  priklausomybė nuo terpėje vyraujančių maistinių medžiagų ir abiotinių veiksnių

·        StratoLab LT artimojo kosmoso misija

·        Medžiagų poveikis Candida Lusitaniae mieliagrybiui

Vertinimo komisijos pirmininkas prof. Vladas Vansevičius

Atrinktus į baigiamąjį etapą darbus galima bus pataisyti, papildyti ir
pakartotinai atsiųsti iki kovo 27 d. 15 val.

Pataisytų darbų registracija bus aktyvuota nuo kovo 15 d.

Baigiamajame etape darbai bus vertinami tik pagal paskutinę aprašo versiją,
kuri bus išsiųsta iki kovo 27 d. 

 

© 2003-2017 ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas